DENNÝ SUMMER CAMP 2023

Milí rodičia a táboroví priatelia!

Práve sme spustili prihlasovanie na letný denný detský tábor
GIGL SUMMER CAMP  2023!
Chcete aby vaše dieťa zažilo poriadnu zábavu cez prázdniny? Prihláste ho k nám!

O čom je náš tábor?

Na našom prvom GIGL SUMMER CAMPe deti okrem iného čaká:

 • Veľa zábavy a nové kamarátstva
 • Pohybové aktivity
 • Turistika s RC autíčkami
 • Tvorivé dielne
 • Cestovanie svetom vo VR
 • Každé ráno pohybová rozcvička
 • Vodné aktivity na trampolíne a vodnej stene
 • Jedinečné elektronické bludisko s mnohými hernými módmi
 • Úniková hra v bludisku
 • Hon za pokladom
 • Výroba vlastných zvukov a obrázkov na vlastnú tému v bludisku
 • Výroba vlastných prekážok pre RC spájaním dreva
 • Veľká tímová súťaž
 • Opekačka

  Samozrejmosťou je kvalitná a zdravá strava počas celého dňa. O vaše deti sa budú starať skúsení animátori.
  Ak chcete mať istotu, že sa ujde miesto aj pre vaše dieťa, poponáhľajte sa rezervovať miesto už TERAZ !

Kde sa budeme stretávať?

Herňa GIGL, Jána Chalúpku 13, Banská Bystrica

Cena zahŕňa

 • celodennú starostlivosť o dieťa 5 dní od 8:00 do 16:30 hod
 • športovo – zábavný program
 • pomôcky na kreatívne tvorivé dielne
 • vstupné do atrakcií
 • 3 x denne zdravá strava
 • pitný režim a občerstvenie počas celého dňa: ovocie, domáce pečivo, cereálie,
 • tričko GIGL a foto/video pre rodičov z celého tábora

Zľavy

 • -15 Eur súrodenecká zľava
 • -15 Eur zľava pre oslávencov, ktorí v roku 2022 a 2023 oslávili narodeniny v herni GIGL

  Zľavy nemožno kombinovať

Pokyny k úhrade

Vážení rodičia, prosíme vás rozdeliť úhradu na 2 časti.

Zálohu, vo výške 80,00 EUR treba uhradiť ako prvú do 5 pracovných dní od odoslania prihlášky. Doplatok vo výške 55,00 EUR  treba uhradiť v hotovosti pri nástupe do tábora.

Číslo BÚ v tvare: SK1211000000002929837079    

 

Do poznámky pre príjemcu zadajte: meno dieťaťa, termín kedy dieťa bude v tábore

(napríklad: Lea Nová 3.7.- 7.7.2023)

Storno podmienky

 • Doplatok je vratný v prípade vynechania troch a viac dní na základe potvrdenia od doktora.
 • V prípade odhlásenia dieťaťa z tábora ešte predtým, ako je doba uhradenia doplatku, sa záloha nevracia.
 • V prípade choroby pred nástupom do tábora sa hľadá miesto v nasledujúcom turnuse, alebo poskytuje poukážka na naše služby v hodnote 40Eur.
 • V prípade predčasného odhlásenia v kombinácií so zmenami nariadení od hlavného hygienika SR, bude záloha v plnej sume vrátená

Nástup detí do tábora

Pri nástupe do tábora si deti prinesú:

 • kópiu dokladu o úhrade za tábor
 • kópiu preukazu poistenca
 • prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
 • prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa v tábore.

  Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe do tábora a lieky odovzdať vedúcemu tábora. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená písomne, respektíve telefonicky.

Povinnosti a práva objednávateľa

 • Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 8:00 do 8:30 hod., ak nie je dohodnuté inak.
 • Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 16:30 hod., ak nie je dohodnuté inak.
 • Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve(prihláške, objednávke, prihlasovacom formulári).
 • Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame.
 • Návšteva je možná po dohode s vedúcim denného tábora.
 • Keďže v detských táboroch ide o organizované aktivity, všetci účastníci by mali akceptovať spoločný program a režim dňa.
 • V prípade, že dieťa počas tábora opakovane nerešpektuje animátorov, vážne porušuje táborový poriadok a narúša program si organizátor vyhradzuje právo ukončiť účasť dieťaťa na tábore bez nároku na vrátenie úhrady.
 • V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 • Telefonický kontakt na vedúceho denného letného tábora je: 048/ 611 20 93
 • Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty a elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu nezodpovedáme.